Násobenie lomených výrazov


         

Príklad č.3


Riešenie