Výber a usporiadanie prvkov


         

Príklad č.1


Riešenie