Výber a usporiadanie prvkov


         

Príklad č.2


Riešenie