Výber a usporiadanie prvkov


         

Príklad č.3


Riešenie