Výber a usporiadanie prvkov


         

Príklad č.4


Riešenie