Početnosť, aritmetický priemer


         

Príklad č.1


Riešenie