Početnosť, aritmetický priemer


         

Príklad č.2


Riešenie