Početnosť, aritmetický priemer


         

Príklad č.3


Riešenie